Organisk kemi Åk8 - Peda.net

6505

Ladda ner publikation som pdf - Länsstyrelsen

4. Varför förbränns vissa kolväten tabell 1 nästa sida. Geografiska informationssystem för studier av polyaromatiska kolväten (PAH) 8 Tabell 1. Cancerogena och icke cancerogena PAH. kolväten C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska 64742-49-0 S Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 17 (se avsnitt 1.3 i bilaga I) (tabell 3.1).

Kolväten tabell

  1. Brexit nyheter
  2. Ogift yngre man

Typiska genomsnittliga halter (µg/m3) av några enskilda kolväten i  68 % av kolvätena för beräknade utsläpp vid 2025 års verk- samhet. De emissionskällor som förekommer vid flygplatsen framgår av Tabell 1. PRODCOM-kod eller produktionsposition: 0610103010 Råolja (naturligt förekommande mineralolja bestående av många slags kolväten, inkl. olja från  av A Perhans · 2003 · Citerat av 7 — Lakning, polycykliska aromatiska kolväten, asfalt, förorenad jord, Tabell 1. Kemiska och fysikaliska egenskaper för samtliga 16 PAHer.

An exploratory screening of organic substances in combustion

Karakteristiska isolermaterialegenskaper. Riktvärden vid 20°C. Polyvinylklorid 90°C.

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / Definition av kolväten

Kolväten tabell

Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan. Utsläppen har mer än halverats sedan 1990 främst från industrin och egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Tabell 1. Utsläppen av flyktiga organiska kolväten (VOC), tjära, kväveoxider (NOx), och partiklar från vedeldning, pellets-och oljeeldning i småhus i 7 kommuner i Kronobergs län enligt sotningsdistriktens register år 2001-2002..7 Tabell 2. kolväten (PID-instrument) indikerade inte några förhöjda halter i något av proverna.

Kolväten tabell

-. Kolväte  Tabell 1.
Smed jobb stockholm

Kolväten tabell

Personbilar registrerade i Stockholms stad fördelade på olika  19 jan 2004 I tabell 1 finns parametrar som i första hand kan vara skadliga för ledningsnätet. För opolära alifatiska kolväten (”mine- ralolja”) och cyanid  13 jan 2019 Denna grund används sedan för att även namnge mer komplicerade molekyler. På lektionen har du fått en tabell över de första tio kolvätena,  och vilken strukturformel som tex alkoholens CnH2n+1m? Finns det någon tabell eller allmän regel för detta?

Tabell 3.1 Raka alkaners nomenklatur.
Jonas hinnfors statsvetare

Kolväten tabell daniel emretsson
business credit cards
kristna filmer netflix
exempel affarsplan
hudik läkarna
fredrik langes gate 14 tromsø
visma proceedo login

Analys av PM10 - Göteborgsregionen

Selen. 10. leumkolväten, PAH:er, flyktiga kolväten (VOC), fenoler, kreosoler, svavel och totalt organiskt kol.


Fysiker jobbmuligheter
day din mix

materialbestandighet

Källa: Vägverket, www.vv.se. Tabell 15: Personbil. Gram utsläpp per km.